Badania akustyczne – ekspertyzy budowlane

Badania akustyczne oferowane przez firmę Acousticity obejmują pełen zakres pomiarów wg obowiązujących przepisów. Wykonujemy w szczególności pomiary z zakresu: – pomiar poziomu hałasu w środowisku, – pomiar poziomu dźwięku wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i biurowych, – pomiar izolacyjności akustycznej przegród budowlanych zewnętrznych oraz wewnętrznych, – pomiary parametrów akustycznych pomieszczeń (akustyka wnętrz), – inne rodziaje badań akustycznych…

Badania akustyczne – hałas przemysłowy

Badania akustyczne związane z hałasem przemysłowym dzielą się na wiele kategorii. W celu spełnienia wymagań akustycznych według polskich norm, konieczne jest zachowanie odpowiednich poziomów dźwięku zarówno w środowisku, jak i wewnątrz budynków. Określenie faktycznego poziomu hałasu wytwarzanego przez instalacje techniczne i urządzenia jest podstawową czynnością, niezbędną do usunięcia problemu z hałasem przemysłowym. Budynki narażone na…

Wygłuszenia akustyczne – instalacje techniczne

Wygłuszenia akustyczne instalacji technicznych i urzadzeń w budynkach wielorodzinnych wykonywane są przez naszą firmę od wielu lat. Duże doświadczenie pozwala szybko i skutecznie zidentyfikować źródło hałasu oraz zaproponować działania naprawcze. Co zrobić, jeśli w mieszkaniu słyszalna jest praca wentylacji lub bramy garażowej? Najlepiej skontaktować się z ekspertami – dział kontakt.   Wygłuszenie akustyczne mieszkania, które…

Pomiary akustyczne – hałas kolejowy

Pomiary akustyczne hałasu kolejowego wykonywane są analogicznie do pomiarów innych źródeł hałasu komunikacyjnego. Hałas kolejowy oceniany jest przy użyciu podobnych wskaźników, co hałas drogowy, procedury pomiarowe są podobne. Ze względu na specyfikę hałasu kolejowego, pomiary powinny być wykonywane przez minimum jedną dobę, przy uwzględnieniu miejsc o największym oddziaływaniu hałasu. Na propagację hałasu kolejowego kluczowy wpływ…

Pomiary akustyczne – hałas drogowy

Pomiary akustyczne hałasu drogowego i komunikacyjnego to szeroka grupa pomiarów, obejmująca wiele procedur pomiarowych, dla dróg różnych kategorii. W zależności od intensywności ruchu, inny jest sposób pomiaru, a także interpretacja wyników. Podczas badań konieczna jest rejestracja nie tylko poziomów hałasu, ale także innych parametrów ruchu pojazdów. W niniejszym artykule przedstawimy elementy poprawie wykonanego raportu z…

Pomiary akustyczne – hałas lotniczy

Pomiary akustyczne hałasu lotniczego to bardzo szczególne zagadnienie w akustyce. Poprawne wyznaczenie wielkości opisujących hałas lotniczy wymaga znajomości odpowiednich norm i rozporządzeń, a także znajomości charakteru danego lotniska i tras lotów. W ostatnim czasie spotykamy się z rosnącą liczbą zapytań o wykonywanie pomiarów akustycznych hałasu lotniczego w otoczeniu największych lotnisk w Polsce. Pytania klientów dotyczą…

Badania akustyczne – godzina pomiaru

Czy badania aksutyczne muszą być wykonane o konkretnej godzinie i porze doby? Okazuje się, że jest to istotna kwestia, która budzi wiele wątpliwości. W ostatnim czasie spotykamy się coraz częściej z problemami w interpretacji przepisów prawnych opisujących sposoby przeprowadzania pomiarów akustycznych, w szczególności wśród osób niezwiązanych z tematem. Niniejszy artykuł ma na celu rozwianie wątpliwości…

Pomiary akustyczne – izolacyjność akustyczna ścian

Pomiary akustyczne izolacyjności przegrody (ściany, stropu) na dźwięki powietrzne to bardzo popularny rodzaj badania, wykonywany przez naszą firmę. Naszymi klientami są zawyczaj wykonawcy robót budowlanych, którzy przed odbiorem prac chcą mieć pewność, że ściany w nowopowstałym budynku spełniają wymagania norm. Często wykonujemy również badania dla osób prywatnych, które stały się właścicielami lokalu o niewystarczających parametrach…

Akustyka w Warszawie

Popularność wyszukiwania frazy „akustyk warszawa” nie przestaje nas zaskakiwać. I jest ku temu konkretny powód – Warszawa jest miastem, gdzie realizuje się wiele nowych inwestycji budowlanych, komunikacyjnych i przemysłowych. Rozwój dużego miasta niesie ze sobą szereg problemów, a jednym z nich jest wszechobecny hałas. „Akustyk Warszawa” – tytułowe słowo kluczowe wyszukiwane jest zazwyczaj przez osoby,…

Badania akustyczne – procedury pomiarowe

Badania akustyczne wykonywane przez naszą firmę, prowadzone są w oparciu o obowiązujące normy i przepisy z zakresu akustyki budowlanej. Aby wyniki pomiarów mogły być uznane za miarodajne i wiarygodne, konieczne jest spełnienie szeregu wytycznych. Są one opisane w normach i innych specjalistycznych dokumentach dotyczących pomiarów akustycznych. W związku z dużą liczbą zapytań o wymagania formalne…