Pomiary izolacyjności akustycznej

Jednym z najczęściej wykonywanych przez nas pomiarów akustycznych jest izolacyjność akustyczna ścian i stropów. Pomiary te pozwalają stwierdzić, czy wykonane przegrody mają prawidłowe parametry i co za tym idzie, czy spełniają polskie normy akustyczne.

Izolacja akustyczna ścian i stropów ma kluczowe znaczenie dla komfortu akustycznego w budynkach mieszkalnych czy domach wielorodzinnych Jeśli parametr ten jest zbyt niski, przez ściany słychać rozmowy sąsiadów, dzwonki telefonów czy nawet włączniki świateł. Pomimo istnienia od lat jasno określonych wartości izolacyjności akustycznych, do nagminnych sytuacji należy ich ignorowanie przez inwestorów. W efekcie prowadzi to do niespełnienia parametrów akustycznych stawianych stropom i ścianom. W sytuacji stwierdzenia wad akustycznych nieruchomości, właściciel może domagać się od firmy odpowiedzialnej za inwestycję, usunięcia wad lub/i odszkodowania za zaistniałą sytuację. W poniższych normach można znaleźć informacje jakie parametry izolacyjności muszą być spełnione:

– PN B 02151-2 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach – Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
– PN B 02151-3 Akustyka budowlana – Ochrona przed hałasem w budynkach – Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych – Wymagania

Dlatego, jeśli:
– uważasz, że izolacyjność Twoich ścian lub stropu jest zbyt niska
– chcesz zmierzyć izolację akustyczną drzwi lub okien
– chcesz zwiększyć izolacyjność akustyczną
– chcesz sprawdzić poprawność wykonania izolacji akustycznej wentylacji i szachtów technicznych.

skontaktuj się z nami!

Działamy na terenie całej Polski: Warszawa, Łódź, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Poznań.