Pogromcy dźwięku – kanał Acousiticity na YouTube!

Zapraszamy do odwiedzenia naszego kanału YouTube! Przedstawiamy na nim nowości ze świata akustyki, omawiamy popularne problemy akustyczne oraz przedstawiamy wyniki badań i pomiarów, przeprowadzonych w naszym laboratorium.

Pogromcy dźwięku – kanał youtube Acousticity

Laboratorium badawczo-rozwojowe Acousticity

W 2011 roku inicjatywy prezesa Acousticity – Macieja Zakrzewskiego powstał w firmie dział zajmujący się badaniami akustycznymi oraz poszukiwaniem i wdrażaniem coraz bardziej optymalnych rozwiązań w zakresie izolacji akustycznej, metodologii pomiarów dźwięku oraz adaptacji akustycznej pomieszczeń. W tym okresie firma opanowała i wdrożyła m.in.
– technologię przeprowadzenia pomiarów ciśnienia akustycznego, w tym hałasu, w pomieszczeniach, z użyciem kamery akustycznej oraz dookólnego źródła dźwięku,
– technologię pomiarów akustycznych dyfuzorów oraz ich modelowania
– wdrożenie technologii produkcji binarnych i ternarnych paneli rozpraszających dźwięk (Diffuser One),
– rozwiązania do kontroli niskich częstotliwości, skuteczne rezonansowe pułapki basowe (Basstrap Acousticity Basskiller),
– nowatorskie rozwiązanie izolacyjne o bardzo małej grubości warstwy (Impact 312),
– cały szereg nowatorskich, wysokoskutecznych ustrojów akustycznych, od absorberów, rezonatorów, po dyfuzory czy pułapki basowe,

W ramach działalności Laboratorium pomiarowo – badawczego Acousticity powstała inicjatywa zwana Pogromcy Mitów Akustycznych, w ramach której badane są doświadczalnie znane powszechnie mity świata akustyki.