Maty izolacyjne Acousticity Impact

Akustyczne maty izolacyjne mają na celu zapobieganie niepożądanemu przenikaniu dźwięków (hałasów i tym podobnych zakłóceń) rozchodzących się w powietrzu przez fale dźwiękowe. Przy pomocy izolatorów akustycznych osłania się m.in. mieszkania, szpitale, biurowce przed hałasem ulicznym i innymi hałasami zewnętrznymi, a także zapobiega się wydostawaniu się hałasu z wnętrz na zewnątrz (przykładowo: hal produkcyjnych, gdzie pracujące maszyny bardzo hałasują).

Izolatory akustyczne są elementem systemów zmniejszających dokuczliwość hałasu, obok systemów rozpraszających falę dźwiękową wytwarzaną przez źródła zakłóceń i systemów zapobiegających przenoszenie się drgań i wibracji.

Skuteczność izolatora akustycznego mierzy się w decybelach. Wartość liczbowa wyraża różnicę pomiędzy natężeniem fali dźwiękowej przed i za przegrodą. Skutecznie działające przegrody zapewniają średnią tłumienność na poziomie nie mniej niż 40-50 dB.

Podstawowe znaczenie w jakości izolatora akustycznego ma jego masa powierzchniowa: im większa masa na jednostkę powierzchni, tym lepsza izolacyjność akustyczna.  Bardzo duże znaczenie ma też struktura izolatora akustycznego, ponieważ przegrody metalowe, ze względu na dobre przenoszenie się fali akustycznej w ich wnętrzu, mają  gorszą izolacyjność akustyczną. Mimo podobnej masy powierzchniowej, skuteczniejsze są przegrody z innych materiałów, np. murowane lub betonowe. Jednakże najskuteczniejsze są izolatory akustyczne wielowarstwowe, w których poszczególne warstwy pełnią nieco odmienne role: obok warstw o dużej masie powierzchniowej występują lżejsze, takie jak korek czy wełna mineralna, których głównym zadaniem jest zapobieganie wnikaniu, przenikaniu oraz przewodzeniu fali dźwiękowej, zwłaszcza wyższych częstotliwości, do i przez przegrodę.

 

Materiały izolacyjne ścienne i podłogowe z serii Acousticity Impact:

Okładziny z serii Impact to wielowarstwowe maty akustyczne nadające się zarówno jako warstwy izolujące ściany czy sufity w pomieszczeniach jak i podłogi.

Impact 312

Maty Impact 312 to maty akustyczne przeznaczone do izolacji podłogi. Ich mała grubość pozwala na znaczne zwiększenie izolacji kosztem niewielkiej ilości zabranego miejsca. Maty te przeznaczone są do montażu bezpośrednio na posadzkę lub podłogę drewnianą. Jako warstwę wykończeniową podłogi można stosować panele podłogowe lub wykładzinę (bezklejowe; po uprzednim montażu podwójnej warstwy płyty pilśniowej).

Charakterystyka Impact 312:

Grubość maty 15 mm
Wielkość maty 200 x 100 cm
Skuteczność: 30 dB (w wybranych pasmach częstotliwości)

 

Impact 550

Materiał izolacyjny Impact 550 to mata akustyczna przeznaczona głównie do izolacji akustycznej ścian i sufitów. Jest to materiał wielowarstwowy z jednostronnie naniesioną warstwą kleju umożliwiającego mocowanie do powierzchni stałych takich jak ściany tynkowane lub scianki gips-kartonowe.