Pomiary hałasu

W dzisiejszych czasach nie jest odkryciem, że hałas ma szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka. Jednak pomimo szeroko zakrojonych akcji informacyjnych nadal problem izolacji akustycznej jest zbyt często pomijany. W efekcie w wielu sytuacjach jesteśmy narażeni na problemy zdrowotne wywołane narażeniem na zbyt wysoki poziom hałasu.

Od wielu lat zajmujemy się problematyką hałasu w naszych projektach akustycznych budując konstrukcje ograniczające jego destrukcyjny wpływ na nasze zdrowie. Podczas tego okresu spotkaliśmy się z problemami, które można skategoryzować w kilku grupach:

1) Hałas zewnętrzny – wywołany zbyt wysokim poziomem hałasu przedostającym się z zewnątrz, lub wadliwą konstrukcją ścian, stropów, wentylacji, okien, drzwi itp. Rozwiązaniem jest izolacja akustyczna.

2) Hałas „pogłosowy” – wywołany zbyt dużym czasem pogłosu, utrudniający komunikacje i powodujący zmęczenie rozmówców. Rozwiązaniem jest odpowiednia adaptacja akustyczna.

3) Hałas od urządzeń i maszyn – spowodowany złą izolacją akustyczną maszyn i/lub złym ich rozmieszczeniem. Rozwiązaniem jest zarówno izolacja jak i adaptacja akustyczna.

4) Hałas od instalacji technicznych – spowodowany złą konstrukcją wentylacji, nieprzemyślaną budową ciągów technicznych, doborem złej jakości urządzeń.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy nie narażasz się na szkodliwe skutki działania hałasu, skontaktuj się z nami. Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Pomiary akustyczne: Warszawa, Łódź, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Poznań.

Wykonujemy badania akustyczne wg norm:

  • PN-B-02156:87
  • PN-B-02151-2:87
  • PN-B-02171:87
  • PN-B-02151-3:1999
  • PN-B-02151-3:2015
  • PN-EN ISO 140-4
  • PN-EN ISO 140-5
  • PN-EN ISO 140-7
  • PN-EN ISO 16283