Pomiary drgań

Pomiary drgań: Warszawa, Łódź, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Poznań.

 

Obok hałasu, drgania są drugim najistotniejszym parametrem akustycznym, bezpośrednio wpływającym na nasze zdrowie. Długotrwała ekspozycja na drgania może prowadzić do wielu zaburzeń układu krążenia, czy układu nerwowego. Z tego powodu opracowano normy, dopuszczające określone wartości drgań w różnych miejscach przebywania ludzi.

Pomiary przyspieszeń drgań wykonujemy profesjonalnym sprzętem, z aktualnymi świadectwami wzorcowania wydanymi przez akredytowane laboratoria, w tym Główny Urząd Miar, dlatego masz pewność, że nasz pomiar będzie odzwierciedlał rzeczywisty poziom drgań. Najczęściej pomiarów dokonujemy nie tylko w miejscu przekazywania się drgań na człowieka, ale również przy źródle, dzięki czemu mamy pewność, że wibracje pochodzą od konkretnego urządzenia.

Wykonujemy również nienormatywne pomiary. Ich celem jest ustalenie źródła dźwięku powodującego hałas. Na podstawie zmierzonego widma drgań źródła jesteśmy w stanie porównać widmo hałasu w danym punkcie z widmem drgań urządzenia. Pomiary tego typu często są nieocenione przy rozwiązywaniu wielu problemów związanych z wyciszaniem maszyn.

Jeżeli czujesz wyraźne drgania, lub hałas i chcesz zlokalizować jego źródło – nie czekaj, tylko skontaktuj się z nami.