Pomiary akustyczne – izolacyjność akustyczna ścian

Pomiary akustyczne – izolacyjność akustyczna

Pomiary akustyczne izolacyjności przegrody (ściany, stropu) na dźwięki powietrzne to bardzo popularny rodzaj badania, wykonywany przez naszą firmę. Naszymi klientami są zawyczaj wykonawcy robót budowlanych, którzy przed odbiorem prac chcą mieć pewność, że ściany w nowopowstałym budynku spełniają wymagania norm. Często wykonujemy również badania dla osób prywatnych, które stały się właścicielami lokalu o niewystarczających parametrach akustycznych. Praktyka z ostatnich lat pokazuje, że nadal na polskim rynku mieszkaniowym jest wiele budynków, które nie dotrzymują standardów akustycznych. Jeśli masz wątpliwości co do poprawności wykonania przegród w domu lub mieszkaniu, należy zacząć od przeprowadzenia pomiaru akustyki i zidentyfikowania problemu. W tym celu najlepiej skorzystać z pomocy profesjonalistów.

Pomiar izolacyjności akustycznej wymaga wykorzystania specjalistycznego sprzętu, aby możliwe było dokonanie oceny wyników pomiaru w świetle obowiązujących norm. Sprzęt pomiarowy wykorzystywany przez naszą firmę spełnia wszelkie wymagania pomiarowe i formalne. Zachęcamy do zapoznania się z innymi artykułami na naszej stronie, gdzie dokładnie opisano wymagania dla sprzętu pomiarowego.

Jeśli jesteś zainteresowany wykonaniem badań akustycznych z zakresu izolacyjności akustycznej – skontaktuj się z nami!
Działamy na terenie całej Polski: Warszawa, Łódź, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Poznań.