Badania akustyczne – godzina pomiaru

Badania akustyczne – godzina pomiaru

Czy badania aksutyczne muszą być wykonane o konkretnej godzinie i porze doby? Okazuje się, że jest to istotna kwestia, która budzi wiele wątpliwości. W ostatnim czasie spotykamy się coraz częściej z problemami w interpretacji przepisów prawnych opisujących sposoby przeprowadzania pomiarów akustycznych, w szczególności wśród osób niezwiązanych z tematem. Niniejszy artykuł ma na celu rozwianie wątpliwości i wyjasnienie kwestii godziny prowadzenia badań i pomiarów akustycznych.

Badania akustyczne w porze nocy

Badania akustyczne mogą być wykonywane w różnych porach dnia i roku, co może ale nie musi mieć znaczenia dla wyników. Obowiązujące normy w większości przypadków przewidują podział na dwie pory doby (dzień 6-22 i noc 22-6) i określają różne wymagania, w zależności przedziału godzin. W zależności od źródła hałasu, badanie powinno być wykonywane w odpowiedni sposób. Jak w takim razie poprawnie wykonać pomiar akustyczny? W przypadku wątpliwości najlepiej zlecić przeprowadzenie badań profesjonalnej firmie zajmującej się badaniami akustycznymi na codzień. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

Szczególnym przypadkiem są badania hałasu w porze nocy. Co do zasady, nie ma konieczności prowadzenia pomiarów w nocy, pod warunkiem że źródło hałasu pracuje w przewidywaly sposób. Są to wszelkie instalacje techniczne, bądź źródła z możliwością regulacji trybu działania. W takiej sytuacji, pomiar można przeprowadzić w dogodnym terminie, przy braku zakłóceń akustycznych. Jednak w przypadku badania źródeł, które pracują w nieprzewidywalny sposób lub inaczej w ciągu dnia i nocy, może wystąpić konieczność wykonania pomiaru nawet przez całą dobę bez przerwy. Za każdym razem, możliwość wykonania badań należy omówić z akustykiem, który pomoże prawidłowo zaplanować badania akustyczne.