Pomiary akustyczne – hałas lotniczy

Pomiary akustyczne – hałas lotniczy

Pomiary akustyczne hałasu lotniczego to bardzo szczególne zagadnienie w akustyce. Poprawne wyznaczenie wielkości opisujących hałas lotniczy wymaga znajomości odpowiednich norm i rozporządzeń, a także znajomości charakteru danego lotniska i tras lotów.

W ostatnim czasie spotykamy się z rosnącą liczbą zapytań o wykonywanie pomiarów akustycznych hałasu lotniczego w otoczeniu największych lotnisk w Polsce. Pytania klientów dotyczą w szczególności lotniska Chopina w Warszawie, a także portów lotniczych w podwarszawskim Modlinie, Gdańsku i Poznaniu.

Jak interpretować wyniki pomiarów akustycznych dotyczacych hałasu lotniczego? Co należy uwzględnić w pomiarach? Poniżej opisano krótko najważniejsze parametry do oceny hałasu lotniczego.

Pomiary hałasu lotniczego

Wyznaczenie poziomu hałasu lotniczego wymaga zazwyczaj przeprowadzenia minimum 24-godzinnego pomiaru w środowisku. Sposób pomiaru jest jednoznacznie opisany w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. Pomiar polega na wyznaczeniu tzw. „poziomu ekspozycyjnego” od każdej operacji lotniczej oddzielnie, a następnie określeniu średniej wartości. Ocena taka pomija zmienne obciążenie tras lotów w różnych miesiącach roku, a także nie uwzględnia najgłośniejszych lotów (ocena wg wartości średniej).

To, co nie jest określone w Rozporządzeniu, dotyczy prawidłowego wyboru terminu przeprowadzenia pomiaru, w celu zarejestrowania najmniej korzystnych operacji lotniczych. Nie jest to oczywiste i wymaga znajomości tras lotów, kierunków startów i lądowań, a także wiedzy z zakresu meteorologii. Jeśli nie uwzględnimy tych czynników, wyniki będa niemiarodajne. Niekorzystny wynik badania nie oznacza w takiej sytuacji, że do przekroczeń nie dochodzi – a jedynie że podczas pomiarów takie nie wystąpiły.

Jeśli Twoja nieruchomość narażona jest na hałas lotniczy, zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia w zakresie pomiarów środowiskowych. Od lat zajmujemy się hałasem lotniczym w obrębie Warszawy oraz innych dużych miast w Polsce. Wykonywaliśmy również badania dla mniejszych lotnisk areoklubowych. Zapraszamy do kontaktu.