Pomiary akustyczne – hałas drogowy

Pomiary akustyczne – hałas drogowy

Pomiary akustyczne hałasu drogowego i komunikacyjnego to szeroka grupa pomiarów, obejmująca wiele procedur pomiarowych, dla dróg różnych kategorii.

W zależności od intensywności ruchu, inny jest sposób pomiaru, a także interpretacja wyników. Podczas badań konieczna jest rejestracja nie tylko poziomów hałasu, ale także innych parametrów ruchu pojazdów. W niniejszym artykule przedstawimy elementy poprawie wykonanego raportu z pomiarów hałasu drogowego.

Pomiary akustyczne – hałas od autostrad

Ze względu na bardzo duże natężenie ruchu na autostradach, sposób wykonywania pomiaru różni się względem pomiaru dla innych dróg. Nie jest wykonywany pomiar poziomów ekspozycyjnych od pojedynczych przejazdów. Zazwyczaj stosowana jest metoda ciągłej rejestracji hałasu przez czas min. 24 godzin. Konieczne jest uwzględnienie ekranów akustycznych oraz ich wysokości. Punkt pomiarowy powinien być zlokalizowany w miejscu, które pozwoli na określenie największego (najmniej korzystnego) oddziaływania drogi na tereny chronione.

Pomiary akustyczne – drogi krajowe

Drogi krajowe charakteryzują się mniejszą prędkością i natężeniem ruchu, niż autostrady, jednak często wytwarzają większy hałas. Wynika to z faktu znacznie mniejszej liczby ekranów akustycznych oraz połozenia często blisko terenów chronionych (zabudowa mieszkalna etc). Pomiary typowo wykonywane są przy fasadzie budynku narażonego na hałas. Ze względu na sporą intensywność ruchu, nie stosuje się metody pomiaru pojedynczych przejazdów.

Pomiary akustyczne – inne drogi

Może się zdażyć, że ze wzgledu na charakter ruchu drogowego, przekroczenia występują również przy drogach o małym natężeniu ruchu. Przykładem mogą być drogi dojazdowe do zakładów przemysłowych, gdzie dominuje ruch ciężarowy o małym natężeniu. W takiej sytuacji, zalecaną metodą pomiaru jest metoda próbkowania lub pomiaru pojedynczych przejazdów.

Jeśli Twoja nieruchomość narażona jest na hałas drogowy, skontaktuj się z nami! Służymy fachową poradą. Posiadamy odpowiedni sprzęt i doświadczenie, pozwalające wyznaczyć poziom hałasu zgodnie z obowiązujacymi przepisami.