Pomiary akustyczne – hałas kolejowy

Pomiary akustyczne – hałas kolejowy

Pomiary akustyczne hałasu kolejowego wykonywane są analogicznie do pomiarów innych źródeł hałasu komunikacyjnego. Hałas kolejowy oceniany jest przy użyciu podobnych wskaźników, co hałas drogowy, procedury pomiarowe są podobne.

Ze względu na specyfikę hałasu kolejowego, pomiary powinny być wykonywane przez minimum jedną dobę, przy uwzględnieniu miejsc o największym oddziaływaniu hałasu. Na propagację hałasu kolejowego kluczowy wpływ ma ukształtowanie terenu, zastosowanie ekranów akustycznych oraz odległość torów od punktu pomiarowego. Koniecznie jest również uwzględnienie charakteru ruchu kolejowego – badania będą prowadzone inaczej przy dworcu towarowym, a inaczej przy linii szybkiej kolei.

Jeśli jesteś zainteresowany wykonaniem pomiarów akustycznych hałasu kolejowego – skontaktuj się z nami! Służymy fachową wiedzą oraz doświadczeniem, niezbędnym do poprawnego przeprowadzenia pomiarów akustycznych. Zapraszamy do współpracy!