Hałas środowiskowy – badania akustyczne

Hałas środowiskowy

Hałas środowiskowy towarzyszy wszystkim osobom niezależnie od miejsca zamieszkania lub rodzaju wykonywanej pracy. W szczególności narażeni na niego są mieszkańcy dużych miast, gdzie na każdym kroku można wyróżnić kilka lub kilkanaście źródeł hałasu. W takich przypadkach, skuteczna ochrona przed hałasem środowiskowym jest kluczowa dla zdrowia i bezpieczeństwa osób narażonych na hałas.

Zabezpieczenie się przed wpływem hałasu ze środowiska jest często trudne i wymaga specjalistycznych rozwiązań. Z tego powodu, w prawie polskim określone są dopuszczalne poziomy hałasu od różnych źródeł, których przekraczanie nie jest dozwolone. W szczególności wyróżnia się hałas:
– drogowy,
– lotniczy,
– przemysłowy.

Każda z ww. kategorii cechuje się różnymi wymaganiami w zakresie sposobu prowadzenia pomiarów. Przy badaniach, uwzględniana jest charakterystyka źródeł hałasu, a czas trwania pomiaru oraz rozmieszczenie punktów pomiarowych dokonywane jest indywidualnie dla każdego przypadku, zgodnie z wytycznymi i wymaganiami odpowiednich norm akustycznych.

Poprawne wykonanie badań hałasu środowiskowego wymaga specjalistycznej wiedzy i wzorcowanego sprzętu pomiarowego. Badania takie powinny być prowadzone jedynie przez doświadczony personel. Firma Acousticity zajmuje się wykonywaniem pomiarów hałasu w środowisku od wielu lat, korzystamy z najnowszych urządzeń pomiarowych najwyższej klasy. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług – dział kontakt. Prowadzimy badania na terenie całej Polski: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź, Wrocław.