Badania akustyczne – Warszawa

Ze względu na duże zapotrzebowanie oraz dużą liczbę zapytań dotyczących badań akustycznych w Warszawie i innych miastach uprzejmie informujemy, iż badania akustyczne w najbliższych tygodniach będą przez naszą firmę prowadzone normalnie. Jednocześnie, w trosce o naszych klientów oraz pracowników, prosimy o przestrzeganie zaleceń związanych z epidemią koronawirusa. W szczególności prosimy o: – odwołanie badań w…

Pomiary akustyczne – izolacyjność na dźwięki uderzeniowe

Pomiary akustyczne dźwięków uderzeniowych w budynkach mieszkalnych można podzielić na dwie kategorie. Jest to związane z istnieniem dwóch niezależnych norm akustycznych, określających wymagania w tym zakresie. W jaki sposób wykonać badania poziomu hałasu oraz izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych? Opiszemy to pokrótce w niniejszym artykule. Pomiary akustyczne zgodnie z normą PN-B-02151-2:87 należy przeprowadzić bezpośrednio w…

Operat akustyczny

Operat akustyczny to określenie którego używamy w przypadku wykonywania obszernych opracowań akustycznych dla obiektów biurowych, budynków zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, a także zakładów przemysłowych oraz źródeł hałasu w środowisku. Każdy z wyżej wymienionych obszarów wymaga indywidualnego podejścia oraz wszechstronnego zespołu akustyków, inżynierów budownictwa lub przedstawicieli innych, specjalistycznych branż. W naszej praktyce zawodowej wielokrotnie spotkaliśmy…

Pomiary akustyczne – tymczasowe zawieszenie badań

Pomiary akustyczne zostają zawieszone. W związku z obecną sytuacją w kraju podjęliśmy decyzję o tymczasowym zawieszeniu badań środowiskowych i pomiarów akustycznych wykonywanych przez naszą firmę. Decyzja została podjęta w trosce o naszych klientów oraz pracowników. Do dnia 20 marca b.r. mogą Państwo korzystać z naszych usług w zakresie konsultacji telefonicznych i online. Przyjmujemy również zlecenia…

Akustyk Warszawa

Firma Acousticity wykonuje pomiary i badania akustyczne na terenie Warszawy i innych miast w Polsce. Ze względu na dużą liczbę zapytań związanych z wykonywaniem pomiarów poza Warszawą, uprzejmie informujemy iż możemy dojechać w dowolne miejsce, w zależności od dostępnych terminów. Jeśli są Państwo zainteresowani wykonaniem badań aksutycznych, prosimy o kontakt przez formularz, adres e-mail lub…

Badania akustyczne – ekspertyzy budowlane

Badania akustyczne oferowane przez firmę Acousticity obejmują pełen zakres pomiarów wg obowiązujących przepisów. Wykonujemy w szczególności pomiary z zakresu: – pomiar poziomu hałasu w środowisku, – pomiar poziomu dźwięku wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych i biurowych, – pomiar izolacyjności akustycznej przegród budowlanych zewnętrznych oraz wewnętrznych, – pomiary parametrów akustycznych pomieszczeń (akustyka wnętrz), – inne rodziaje badań akustycznych…

Badania akustyczne – hałas przemysłowy

Badania akustyczne związane z hałasem przemysłowym dzielą się na wiele kategorii. W celu spełnienia wymagań akustycznych według polskich norm, konieczne jest zachowanie odpowiednich poziomów dźwięku zarówno w środowisku, jak i wewnątrz budynków. Określenie faktycznego poziomu hałasu wytwarzanego przez instalacje techniczne i urządzenia jest podstawową czynnością, niezbędną do usunięcia problemu z hałasem przemysłowym. Budynki narażone na…

Wygłuszenia akustyczne – instalacje techniczne

Wygłuszenia akustyczne instalacji technicznych i urzadzeń w budynkach wielorodzinnych wykonywane są przez naszą firmę od wielu lat. Duże doświadczenie pozwala szybko i skutecznie zidentyfikować źródło hałasu oraz zaproponować działania naprawcze. Co zrobić, jeśli w mieszkaniu słyszalna jest praca wentylacji lub bramy garażowej? Najlepiej skontaktować się z ekspertami – dział kontakt.   Wygłuszenie akustyczne mieszkania, które…

Pomiary akustyczne – hałas kolejowy

Pomiary akustyczne hałasu kolejowego wykonywane są analogicznie do pomiarów innych źródeł hałasu komunikacyjnego. Hałas kolejowy oceniany jest przy użyciu podobnych wskaźników, co hałas drogowy, procedury pomiarowe są podobne. Ze względu na specyfikę hałasu kolejowego, pomiary powinny być wykonywane przez minimum jedną dobę, przy uwzględnieniu miejsc o największym oddziaływaniu hałasu. Na propagację hałasu kolejowego kluczowy wpływ…

Pomiary akustyczne – hałas drogowy

Pomiary akustyczne hałasu drogowego i komunikacyjnego to szeroka grupa pomiarów, obejmująca wiele procedur pomiarowych, dla dróg różnych kategorii. W zależności od intensywności ruchu, inny jest sposób pomiaru, a także interpretacja wyników. Podczas badań konieczna jest rejestracja nie tylko poziomów hałasu, ale także innych parametrów ruchu pojazdów. W niniejszym artykule przedstawimy elementy poprawie wykonanego raportu z…