Pomiary akustyczne – izolacyjność na dźwięki uderzeniowe

Pomiary akustyczne – dźwięki uderzeniowe

Pomiary akustyczne dźwięków uderzeniowych w budynkach mieszkalnych można podzielić na dwie kategorie. Jest to związane z istnieniem dwóch niezależnych norm akustycznych, określających wymagania w tym zakresie. W jaki sposób wykonać badania poziomu hałasu oraz izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych? Opiszemy to pokrótce w niniejszym artykule.

Pomiary akustyczne – poziom hałasu

Pomiary akustyczne zgodnie z normą PN-B-02151-2:87 należy przeprowadzić bezpośrednio w pomieszczeniach narażonych na hałas, przy występowaniu hałasu od rzeczywistych źródeł dźwięków uderzeniowych. Zazwyczaj są to kroki, drzwi wejściowe budynku oraz drzwi wewnętrzne, a także inne instalacje techniczne i urządzenia związane z funkcjonowaniem budynku (bramy wjazdowe oraz instalacje wentylacyjne również mogą być źródłem dźwięków uderzeniowych !).

Wykonanie pomiaru akustycznego wiąże się z koniecznością udostępnienia lokalu na czas zależny od zakresu badań. Typowo w lokalach mieszkalnych czas pomiaru wynosi do 2 godzin. Termin badania należy wybrać w taki sposób, aby ograniczyć wpływ innych zakłóceń na pomiar. Często zdarza nam się wykonywać pomiary akustyczne hałasu w godzinach wieczornych lub wręcz nocnych.

Jeśli są Państwo zainteresowani wykonaniem pomiaru hałasu w lokalu mieszkalnym, biurowym lub innego przeznaczenia – zapraszamy do kontaktu.

Pomiary akustyczne – izolacyjność akustyczna od dźwięków uderzeniowych

Odrębnym pomiarem określonym w normie PN-B-02151-3:2015 oraz PN-EN ISO 170-7 jest tzw. pomiar izolacyjności akustycznej stropu na dźwięki uderzeniowe.

Pomiary akustyczne izolacyjności na dźwięki uderzeniowe wymagają wykorzystania specjalistycznego sprzętu wytwarzającego uderzenia w standaryzowany sposób. Do pomiaru wykorzystywany jest „stukacz młotkowy”, który jest urządzeniem mechanicznym wyposażonym w 5 młotków o odpowiedniej masie i kształcie. Jego działanie polega na regularnym uderzaniu w badaną powierzchnię (podłoga, posadzka). Stukacz umieszczony jest w pomieszczeniu, będącym źródłem dźwięków uderzeniowych. Równocześnie, podczas działania stukacza, wykonywany jest pomiar poziomu dźwięku w pomieszczeniu „odbiorczym”, zazwyczaj jest to lokal położony bezpośrednio pod pomieszczeniem nadawczym.

Oferujemy usługi pomiarowe w zakresie wykonywania pomiarów akustycznych izolacyjności na dźwięki uderzeniowe. Działamy na terenie całej Polski. Zapraszamy do kontaktu.