Badania akustyczne – procedury pomiarowe

Badania akustyczne – procedury pomiaru

Badania akustyczne wykonywane przez naszą firmę, prowadzone są w oparciu o obowiązujące normy i przepisy z zakresu akustyki budowlanej. Aby wyniki pomiarów mogły być uznane za miarodajne i wiarygodne, konieczne jest spełnienie szeregu wytycznych. Są one opisane w normach i innych specjalistycznych dokumentach dotyczących pomiarów akustycznych. W związku z dużą liczbą zapytań o wymagania formalne w zakresie prowadzonych badań, w niniejszym artykule opiszemy najważniejsze z nich.

 

Badania akustyczne – wymagania formalne

Badania akustyczne prowadzone zgodnie z normami i przepisami wymagają wykrzystania specjalistycznego sprzętu pomiarowego, który musi spełniać szczegółowo opisane parametry. W zależności od rodzaju pomiaru, konieczne jest spełnienie innych wytyczych. Wspólną cechą dla wszystkich typów pomiarów jest konieczność wykonania badań sprzętem pomiarowym, posiadającym wazne Świadectwo Wzorcowania. Świadectwo wydawane jest przez akredytowane laboratoria pomiarowe i placówki badawcze, których spis publikowany jest w internecie. W przypadku wątpliwości, czy wykorzystywany sprzęt jest sprawny lub posiada ważne Świadectwo Wzorcowania, należy zażądać od osoby wykonującej badanie okazanie stosownego dokumentu. Brak ważnego Świadectwa Wzorcowania nie jest tylko brakiem formalnym, ale może w istotny sposób wpływać na poprawność otrzymanych wyników.

Poprawne wykonanie badań akustycznych wymaga nie tylko posiadania odpowiedniego sprzętu. Za każdym razem kluczowa jest interpretacja wyników pomiaru, co wymaga wiedzy i doświadczenia osoby prowadzącej pomiar. Jeśli chcesz skorzystać z wiedzy ekspertów i zależy Ci na profesjonalnym wykonaniu zleconych badań, skontaktuj się z nami!

Prowadzimy badania akustyczne na terenie całej Polski: Warszawa, Łódź, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Poznań.

Zapraszamy do współpracy.