Badania akustyczne – sprzęt pomiarowy

Badania akustyczne Badania akustyczne wykonywane przez naszą firmę prowadzone są przy użyciu najwyższej klasy sprzętu pomiarowego. Wykorzystywane przez nas mierniki poziomu dźwięku posiadają ważne Świadectwa Wzorcowania, co gwarantuje poprawność uzyskanych wyników. Pozostały sprzęt pomiarowy (źródła dźwięku, peryferia) to sprawdzone i przebadane konstrukcje, spełniające wymagania norm. Użycie wzorcowanego sprzętu pomiarowego jest konieczne, w celu wydania opinii…

Pomiary akustyczne w praktyce – kwestie formalne

Pomiary akustyczne i badania wykonywane przez naszą firmę często używane są do określenia stanu prawnego, w świetle obowiązujących norm i innych przepisów prawa. Są to zazwyczaj sprawy związane z akustyką budowlaną oraz hałasem środowiskowym. Jakie dokumenty określają wymagania? Co jest potrzebne, aby badania uznano za poprawne pod względem formalnym? Postaramy się to Państwu przybliżyć w…

Pomiary akustyczne w praktyce – wskaźniki hałasu

Pomiary akustyczne wykonywane przez akustyków z naszej firmy dotyczą różnych źródeł hałasu i są oceniane względem wymagań różnych norm. Ze względu na różny charakter źródeł dźwięku, ocena emitowanego hałasu dokonywana jest przy użyciu różnych wskaźników. Obowiązujące w Polsce normy nie są spójne w zakresie oceny hałasu i wykorzystują różne, często niezgodne ze sobą wskaźniki. Podstawowe…

Operaty i badania akustyczne – cz. 2

Badania akustyczne w Warszawie i okolicy to podstawowy rodzaj zleceń realizowanych przez akustyków z firmy Acousticity. Fraza „akustyk warszawa” to jeden z bardziej popularnych wyników wyszukiwań, prowadzących na naszą stronę. Duże zapotrzebowanie na usługi akustyczne wynika m.in. z dużej liczby nowych inwestycji budowlanych na terenie Warszawy, jak i wielu źródeł hałasu w dużym mieście (hałas…

Wyciszenia akustyczne – promocja na jesień

Wyciszenia akustyczne mieszkań – to jedno z bardziej popularnych haseł wyszukiwanych na naszej stronie. Popularność tematu wynika ze stosunkowo dużej liczby mieszkań, które nie spełniają obowiązujących wymagań akustycznych. Niespełnienie norm jest spotykane równie często w nowych budynkach, jak i w starszych konstrukcjach. Jeśli odczuwasz dyskomfort akustyczny w swoim mieszkaniu, skontaktuj się z nami. Służymy fachową…

Wygłuszanie akustyczne pomieszczeń

Otrzymujemy od Państwa wiele zapytań o wygłuszenia akustyczne mieszkań i pomieszczeń w budynkach na terenie Warszawy i innych miast w Polsce. Zazwyczaj pytania dotyczą skutecznej izolacji akustycznej od hałasów wytwarzanych przez sąsiadów lub urządzenia techniczne i instalacje budynku (wentylacja, piony kanalizacyjne). Nieco rzadziej zdarzają się jednak pytania o wygłuszenia akustyczne pomieszczeń, w celu zmniejszenia „echa”,…

Operaty i badania akustyczne – cz.1

Operat akustyczny to szczególny rodzaj opracowania akustycznego, które odgrywa niezwykle istotną rolę i dotyczy zazwyczaj dużych inwestycji. Nasza oferta wykonywania operatów akustycznych skierowana jest do firm budowlanych oraz deweloperów, którzy na etapie projektowania budynku chcą mieć informację o ewentualnych problemach z akustyką. Możemy wykonać dla Państwa następujące opracowania, m.in.: – analiza projektu budynku pod kątem…

Izolacja akustyczna ścian w mieszkaniach

Wyciszanie akustyczne ścian w budynkach mieszkalnych to podstawowy typ zlecenia, jaki regularnie realizujemy w Warszawie i na terenie innych miast. Popularność tego typu zlecenia wynika z dużej liczby budynków, o niewystarczających parametrach akustycznych ścian. Problem dotyczy nie tylko starych mieszkań, ale także nowego budownictwa. Jeśli kupujesz nowe mieszkanie – zwróć uwagę na jego akustykę! W…

Czy można nie usłyszeć policji?

Jedziesz samochodem autostradą lub drogą szybkiego ruchu. Słuchasz muzyki, rozmawiasz z pasażerami. Nagle drogę zajeżdża Ci samochód policji, który gwałtownie hamuje i zmusza Cię do zatrzymania. Co się właśnie stało? Czy jadąc samochodem nie słyszałeś sygnałów dźwiękowych policji? Możliwe że tak! Eksperci z naszej firmy przeprowadzili serię badań i pomiarów akustycznych, pozwalających określić czynniki wpływające…

Pomiary hałasu w środowisku – poziom średni czy maksymalny?

Pomiary poziomu hałasu w środowisku to szeroka grupa pomiarów akustycznych, związana z występowaniem w środowisku źródeł hałasu. Mogą to być stałe instalacje przemysłowe (fabryki, wentylacja klimatyzacja budynków etc.) lub hałas komunikacyjny (drogowy, kolejowy, lotniczy…). Obowiązujące normy przewidują również możliwość oceny „nieokreślonych” źródeł hałasu, według wymagań dla „pozostałych obiektów i działalności, będącej źródłem hałasu”. W zależności…