Pomiary akustyczne w praktyce – kwestie formalne

Pomiary akustyczne – kwestie formalne

Pomiary akustyczne i badania wykonywane przez naszą firmę często używane są do określenia stanu prawnego, w świetle obowiązujących norm i innych przepisów prawa. Są to zazwyczaj sprawy związane z akustyką budowlaną oraz hałasem środowiskowym. Jakie dokumenty określają wymagania? Co jest potrzebne, aby badania uznano za poprawne pod względem formalnym? Postaramy się to Państwu przybliżyć w tym artykule.

Pomiary akustyczne – akustyka budowlana

Pomiary akustyczne w budynkach przeprowadzane są w oparciu o normy wskazane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych budynków. Aktualnie są to następujące normy:

– PN-B-02151-2:87 – dotycząca poziomu hałasu wewnątrz pomieszczeń,
– PN-B-02156:87 – norma wykonawcza do PN-B-02151-2:87 (opisuje sposób prowadzenia badań),
– PN-B-02151-3:2015 – dotycząca wymaganej izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych i wewnętrznych,
– PN-EN ISO 140 – wieloarkuszowa norma dotycząca sposobu wykonywania pomiarów do określenia spełnienia wymagań PN-B-02151-3:2015
– PN-B-02171 – norma dotycząca oddziaływania drgań na osoby w budynkach.

Aby pomiary akustyczne zostały uznane za prawidłowe, konieczne jest spełnienie wielu wymagań opisanych w ww. normach. Są to zarówno wymagania czysto formalne, jak i wymagania opisujące sposób wykonania pomiaru. Dodatkowym dokumentem, koniecznym do uznania wyników za miarodajne, jest ważne Świadectwo Wzorcowania wszystkich urządzeń pomiarowych. Świadectwa są wydawane typowo raz na dwa lata.

Pomiary akustyczne i badania wykonywane przez naszą firmę spełniają wszystkie wymagania formalne, nakładane przez obowiązujące w Polsce przepisy z zakresu akustyki budowlanej. Jeśli potrzebujesz wykonać pomiar akustyki w biurze, wyznaczyć izolacyjność akustyczną ściany międzylokalowej lub określić poziom hałasu wytwarzany przez instalacje sanitarne – skontaktuj się z nami! Służymy fachową poradą oraz wykonujemy badania przy użyciu wzorcowanego sprzętu pomiarowego w całej Polsce: Warszawa, Łódź, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Poznań.