Pomiary akustyczne w praktyce – wskaźniki hałasu

Pomiary akustyczne

Pomiary akustyczne wykonywane przez akustyków z naszej firmy dotyczą różnych źródeł hałasu i są oceniane względem wymagań różnych norm. Ze względu na różny charakter źródeł dźwięku, ocena emitowanego hałasu dokonywana jest przy użyciu różnych wskaźników. Obowiązujące w Polsce normy nie są spójne w zakresie oceny hałasu i wykorzystują różne, często niezgodne ze sobą wskaźniki.

Podstawowe rozróżnienie wskaźników hałasu (dokładniej, „poziomu dźwięku”) jest następujące:
– ze względu na sposób uśredniania – poziom równoważny, poziom maksymalny, średni poziom maksymalny, poziom szczytowy…
– ze względu na szybkość zmian poziomu dźwięku – stałe czasowe filtrów „FAST”, „SLOW” (ich parametry określone są w stosownych normach dotyczących urządzeń pomiarowych),
– ze względu na krzywą korekcyjną częstotliwościową – krzywa A (ludzkiego słyszenia), krzywa Z (brak korekcji), krzywa C (b. głośne dźwięki).

Ze względu na dużą liczbę wskaźników hałasu i ich możliwych kombinacji, informacja „ile decybeli” zazwyczaj nie mówi nic konkretnego. Konieczne jest jej uzupełnienie o rodzaj użytego wskaźnika, według którego zmierzono wartość poziomu dźwięku.

Jeśli potrzebujesz określić poziom hałasu występujący w mieszkaniu, w środowisku od źródeł komunikacyjnych lub przemysłowych, a także wykonać inne pomiary akustyczne hałasu – skontaktuj się z nami! Pomożemy ustalić zakres niezbędnych badań, podpowiemy co powinno być uwzględnione w ocenie hałasu. Jeśli zdecydujesz się na współpracę – zaproponujemy atrakcyjną wycenę, zależną od faktycznej złożoności problemu i zakresu badań.