Pomiary akustyczne – izolacyjność akustyczna ścian

Pomiary akustyczne izolacyjności przegrody (ściany, stropu) na dźwięki powietrzne to bardzo popularny rodzaj badania, wykonywany przez naszą firmę. Naszymi klientami są zawyczaj wykonawcy robót budowlanych, którzy przed odbiorem prac chcą mieć pewność, że ściany w nowopowstałym budynku spełniają wymagania norm. Często wykonujemy również badania dla osób prywatnych, które stały się właścicielami lokalu o niewystarczających parametrach…

Akustyka w Warszawie

Popularność wyszukiwania frazy „akustyk warszawa” nie przestaje nas zaskakiwać. I jest ku temu konkretny powód – Warszawa jest miastem, gdzie realizuje się wiele nowych inwestycji budowlanych, komunikacyjnych i przemysłowych. Rozwój dużego miasta niesie ze sobą szereg problemów, a jednym z nich jest wszechobecny hałas. „Akustyk Warszawa” – tytułowe słowo kluczowe wyszukiwane jest zazwyczaj przez osoby,…

Badania akustyczne – procedury pomiarowe

Badania akustyczne wykonywane przez naszą firmę, prowadzone są w oparciu o obowiązujące normy i przepisy z zakresu akustyki budowlanej. Aby wyniki pomiarów mogły być uznane za miarodajne i wiarygodne, konieczne jest spełnienie szeregu wytycznych. Są one opisane w normach i innych specjalistycznych dokumentach dotyczących pomiarów akustycznych. W związku z dużą liczbą zapytań o wymagania formalne…

Pomiary akustyczne w praktyce – kwestie formalne

Pomiary akustyczne i badania wykonywane przez naszą firmę często używane są do określenia stanu prawnego, w świetle obowiązujących norm i innych przepisów prawa. Są to zazwyczaj sprawy związane z akustyką budowlaną oraz hałasem środowiskowym. Jakie dokumenty określają wymagania? Co jest potrzebne, aby badania uznano za poprawne pod względem formalnym? Postaramy się to Państwu przybliżyć w…

Pomiary akustyczne w praktyce – wskaźniki hałasu

Pomiary akustyczne wykonywane przez akustyków z naszej firmy dotyczą różnych źródeł hałasu i są oceniane względem wymagań różnych norm. Ze względu na różny charakter źródeł dźwięku, ocena emitowanego hałasu dokonywana jest przy użyciu różnych wskaźników. Obowiązujące w Polsce normy nie są spójne w zakresie oceny hałasu i wykorzystują różne, często niezgodne ze sobą wskaźniki. Podstawowe…

Operaty i badania akustyczne – cz. 2

Badania akustyczne w Warszawie i okolicy to podstawowy rodzaj zleceń realizowanych przez akustyków z firmy Acousticity. Fraza „akustyk warszawa” to jeden z bardziej popularnych wyników wyszukiwań, prowadzących na naszą stronę. Duże zapotrzebowanie na usługi akustyczne wynika m.in. z dużej liczby nowych inwestycji budowlanych na terenie Warszawy, jak i wielu źródeł hałasu w dużym mieście (hałas…

Wygłuszanie akustyczne pomieszczeń

Otrzymujemy od Państwa wiele zapytań o wygłuszenia akustyczne mieszkań i pomieszczeń w budynkach na terenie Warszawy i innych miast w Polsce. Zazwyczaj pytania dotyczą skutecznej izolacji akustycznej od hałasów wytwarzanych przez sąsiadów lub urządzenia techniczne i instalacje budynku (wentylacja, piony kanalizacyjne). Nieco rzadziej zdarzają się jednak pytania o wygłuszenia akustyczne pomieszczeń, w celu zmniejszenia „echa”,…

Operaty i badania akustyczne – cz.1

Operat akustyczny to szczególny rodzaj opracowania akustycznego, które odgrywa niezwykle istotną rolę i dotyczy zazwyczaj dużych inwestycji. Nasza oferta wykonywania operatów akustycznych skierowana jest do firm budowlanych oraz deweloperów, którzy na etapie projektowania budynku chcą mieć informację o ewentualnych problemach z akustyką. Możemy wykonać dla Państwa następujące opracowania, m.in.: – analiza projektu budynku pod kątem…

Izolacja akustyczna ścian w mieszkaniach

Wyciszanie akustyczne ścian w budynkach mieszkalnych to podstawowy typ zlecenia, jaki regularnie realizujemy w Warszawie i na terenie innych miast. Popularność tego typu zlecenia wynika z dużej liczby budynków, o niewystarczających parametrach akustycznych ścian. Problem dotyczy nie tylko starych mieszkań, ale także nowego budownictwa. Jeśli kupujesz nowe mieszkanie – zwróć uwagę na jego akustykę! W…

Pomiary hałasu w środowisku – poziom średni czy maksymalny?

Pomiary poziomu hałasu w środowisku to szeroka grupa pomiarów akustycznych, związana z występowaniem w środowisku źródeł hałasu. Mogą to być stałe instalacje przemysłowe (fabryki, wentylacja klimatyzacja budynków etc.) lub hałas komunikacyjny (drogowy, kolejowy, lotniczy…). Obowiązujące normy przewidują również możliwość oceny „nieokreślonych” źródeł hałasu, według wymagań dla „pozostałych obiektów i działalności, będącej źródłem hałasu”. W zależności…