Pomiary hałasu w mieszkaniach – inne źródła hałasu

Źródła hałasu w mieszkaniach

Główne źródła hałasu w budynkach wielorodzinnych zostały opisane w poprzednich artykułach. Są to:
wentylacja mieszkań (link do artykułu),
instalacje sanitarne,
urządzenia dźwigowe i bramy garażowe.

Wymienione wyżej źródła hałasu są dobrze znane projektantom budynków, którzy w większości przypadków uwzględniają w projekcie stosowne zabezpieczenia akustyczne. W przypadku poprawnego wykonania, hałas od tych instalacji nie powinien być dokuczliwy. Jeśli w Twoim mieszkaniu słychać niepożądane dźwięki z ww. źródeł, zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi artykułami oraz skontaktowania się z nami.

Jednak poza często spotykanymi źródłami hałasu, zdarzają się sytuacje nietypowe, wymagające indywidualnego podejścia i doświadczenia w akustyce budowlanej. Wykonanie profesjonalnych badań akustycznych jest podstawą do dalszych czynności, niezależnie czy jest to złożenie reklamacji u dewelopera, czy wykonanie wyciszenia we własnym zakresie. Bez określenia źródła problemu, nie jest możliwe wykonanie skutecznej izolacji akustycznej. W większości przypadków działania „na ślepo” są skazane na niepowodzenie, a poświęcony czas i środki nie przyniosą oczekiwanego rezultatu.

Pomiary akustyczne w mieszkaniach

Wykonanie pomiarów akustycznych jest często pierwszą rzeczą, jaką proponujemy naszym klientom, którzy borykają się z problemem nadmiernego hałasu w mieszkaniu. Wbrew pozorom, ma to na celu ograniczenie kosztów wyciszenia! Dokładne zbadanie problemu pozwala uniknąć niepotrzebnych wydatków na materiały oraz ograniczyć zakres niezbędnych prac do minimum.

Wykonujemy pomiary akustyczne wg obecnie obowiązujących norm wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa:
– PN-B-02156:87
– PN-B-02151-2:87
– PN-B-02171:88
– PN-B-02151-3:1999
– PN-B-02151-3:2015
– PN-EN ISO 140
– PN-EN ISO 16283

Poza wymienionymi wyżej pomiarami, wykonujemy specjalistyczne badania akustyczne we wszystkich sprawach, wymykających się wymaganiom norm. Jeśli zależy Tobie na wykonaniu izolacji dla uzyskania podwyższonego komfortu akustycznego, bądź walczysz ze źródłem hałasu nieznanego pochodzenia – skontaktuj się z nami!
Działamy na terenie całej Polski: Warszawa, Łódź, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Poznań.