Pomiary środowiskowe hałasu impulsowego

Hałas środowiskowy

Pomiary hałasu w środowisku to obszerna grupa pomiarów akustycznych, dotyczących hałasu wprowadzanego do środowiska przez różne źródła hałasu. Podstawowy podział źródeł hałasu środowiskowego uwzględnia przede wszystkim:
– hałas drogowy, kolejowy,
– hałas lotniczy,
– hałas przemysłowy,
– hałas z pozostałych źródeł.

Ocena hałasu dla każdego z ww. źródeł dokonywana jest w inny sposób i uwzględnia charakterystyczne cechy każdego ze źródeł.

Jednak poza standardowym podziałem źródeł hałasu, normy i przepisy obowiązujące w Polsce uwzględniają również tzw. „impulsowość” hałasu. Jaki wpływ może mieć impulsowy charakter hałasu na wynik badań?

Hałas impulsowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi oceny hałasu impulsowego, ocena ewentualnych przekroczeń dokonywana jest przy uwzględnieniu następujących korekt:

Zastosowanie wskazanych poprawek ma kluczowe znaczenie dla poprawnej oceny faktycznego narażenia na hałas impulsowy. Poprawne określenie rodzaju „impulsowości” wymaga wiedzy i doświadczenia.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług w zakresie badań hałasu w środowisku. Prosimy o kontakt przez formularz kontaktowy, bądź mailowo i telefonicznie.