Izolacja akustyczna – Warszawa

Izolacja akustyczna – Warszawa

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług z zakresu izolacji akustycznych oraz badań parametrów akustycznych izolacji. Nasza firma specjalizuje się w wykonywaniu badań i pomiarów zgodnie z normami z dziedziny akustyki budowlanej. Na podstawie wyników, oceniamy obecne parametry izolacji akustycznej oraz proponujemy działania naprawcze, w celu poprawy komfortu akustycznego. Wykonujemy badania zgodnie z normami:
– PN-B-02151-2:87,
– PN-B-02151-3:2015,
– PN-EN ISO 140-4,
– PN-EN ISO 140-5,
– PN-EN ISO 140-7,
– oraz innymi normami akustycznymi (specjalistycznymi).

Jeśli doskwiera Ci hałas w mieszkaniu, w biurze lub z zewnętrznych źródeł hałasu (hałas środowiskowy, przemysłowy, komunikacyjny etc) – nasza oferta jest dedykowana dla Ciebie!

Zapraszamy do kontaktu – dział kontakt.