Pomiary akustyczne – nowe wytyczne budowlane

Pomiary akustyczne – norma PN-B-02151-4

W ostatnim czasie zmianom uległy regulacje prawne w zakresie wymagań akustycznych dla budynków mieszkalnych i biurowych. Zmiany dotyczą w szczególności warunków akustycznych wewnątrz pomieszczeń i wprowadzenia nowej normy PN-B-02151-4. Od kilku miesięcy otrzymujemy w związku z tym więcej zapytań związanych z tym tematem. Jeśli nowe przepisy wymagają od Ciebie wykonania dodatkowych badań akustycznych, a nie wiesz „o co w nich chodzi” – ten artykuł jest dla Ciebie!

W celu umówienia terminu badań akustycznych wg nowej normy PN-B-02151-4 zapraszamy do kontaktu – dział kontakt.

Badania akustyczne – norma PN-B-02151-4

Norma PN-B-02151-4 wprowadza nowe wymagania dla pomieszczeń w budynkach, które nie były wcześniej zdefiniowane.
Są to w szczególności wymagania dotyczące hałasu pogłosowego, czasu pogłosu w pomieszczeniach oraz wskaźnika zrozumiałości mowy STI.

Pomiary akustyczne wykonywane zgodnie z ww. normą można podzielić na następujące kategorie:
– pomiar czasu pogłosu (różne wymagania w zależności od rodzaju pomieszczenia),
– pomiar wskaźnika zrozumiałości mowy STI, przy użyciu wszechkierunkowego źródła dźwięku dla pomieszczeń z dużą liczbą pozycji „mówcy”,
– pomiar wskaźnika zrozumiałości mowy STI przy użyciu istniejącego systemu nagłośnienia, w przypadku pomieszczeń z takim wyposażeniem,
– inne pomiary czasu pogłosu lub STI w zależności od występujących w pomieszczeniu źródeł dźwięku oraz przeznaczenia pomieszczenia.

Badania akustyczne powinny być wykonywane przy użyciu odpowiedniego sprzętu pomiarowego, posiadającego ważne Świadectwa Wzorcowania.
Sprzęt wykorzystywany przez naszą firmę posiada wszelkie dopuszczenia, niezbędne do przeprowadzenia miarodajnego pomiaru wg normy PN-B-02151-4 oraz pozostałych norm dotyczących akustyki budowlanej.

Jeśli jesteś zainteresowany przeprowadzeniem pomiaru akustycznego – zapraszamy do kontaktu.