Pomiary akustyczne – akustyka w budynkach

Pomiary akustyczne

Pomiary akustyczne wykonywane w budynkach mieszkalnych dzieli się na kategorie wg obowiązujących norm i przepisów. Wszystkie wymagane prawnie normy, obowiązujące w Polsce, są wymienione w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa ws. warunków technicznych. W aktualnej wersji rozporządzenia, są to m.in.następujące normy:
– PN-B-02151-2:87 (poziom dźwięku w pomieszczeniach),
-PN-B-02151-3:2015 (izolacyjność akustyczna przegród),
-PN-B-02151-4 (nowa norma, dotyczy warunków pogłosowych w biurach i podobnych pomieszczeniach).

Pomiary akustyczne wykonywane w oparciu o każdą z ww. norm wymagają zastosowania specjalistycznego sprzętu pomiarowego oraz wiedzy i doświadczenia, związanego z wykonywaniem badań akustycznych. W praktyce oznacza to, że jeśli potrzebne jest wykonanie badań z powołaniem na normy i wymagania normatywne, pomiary akustyczne muszą być wykonane przez profesjonalną firmę.

Ze względu na duża różnorodność obowiązujących norm i przepisów, a także specjalistyczny charakter każdego z ww. dokumentów, nasza firma oferuje:
-konsultacje akustyczne z zakresu akustyki budowlanej, w tym przepisów i wymagań norm,
-wykonanie pomiarów akustycznych zgodnie z odpowiednią normą, wraz z pisemnym raportem pomiarowym.

Jeśli Twoje mieszkanie jest narażone na hałas lub nie jesteś zadowolony z akustyki – skorzystaj z pomocy ekspertów. Skontaktuj się z nami – dział kontakt. Działamy na terenie całej Polski. Zapraszamy do współpracy.