Hałas środowiskowy – zagrożenie hałasem z zewnątrz

Hałas środowiskowy

Źródeł hałasu w środowisku jest tyle, ile różnych form działalności człowieka. Hałas drogowy, przemysłowy, od wentylacji i systemów klimatyzacji budynków w miastach, poprzez różnego typu maszyny na ziemi i w powietrzu – można wyliczać bez końca. W przypadku emisji ponadnormatywnego hałasu do środowiska, nieunikniony jest negatywny wpływ na ludzi i zwierzęta w otoczeniu jego źródła. W skrajnych przypadkach, wytwarzany hałas i drgania, w szczególności od źródeł przemysłowych, mogą mieć również destrukcyjny wpływ na konstrukcję budynków sąsiadujących z uciążliwym zakładem.

Jeśli prowadzisz działalność związaną z emisją drgań lub hałasu, dotyczą Ciebie szczególne wymagania przewidziane w Polskich Normach oraz Rozporządzeniach. Jeśli jesteś poszkodowaną osobą, w związku z narażeniem Ciebie i Twojej rodziny na hałas ze środowiska, ratunku możesz szukać w odpowiednich dokumentach określających dopuszczalne wartości hałasu i drgań. Dopuszczalne i wymagane wartości różnych parametrów akustycznych, opisane są szczegółowo w następujących dokumentach:
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,
– norma PN-B-02151-3:2015. Akustyka budowlana — Ochrona przed hałasem w budynkach — Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych.
– norma PN-B-02151-2:87. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku A w pomieszczeniach.
– norma PN-B-02171. Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach.
oraz szereg innych, bardziej specjalistycznych norm i rozporządzeń.

Źródła hałasu w środowisku

W kolejnych artykułach skupimy się na najbardziej powszechnych źródłach hałasu w środowisku i postaramy się Państwu przybliżyć ich specyfikę oraz opisać sposoby ochrony. Pod lupą znajdą się:
– hałas drogowy,
– hałas lotniczy,
– hałas od wentylacji i urządzeń technicznych sąsiednich budynków.

Jeśli potrzebujesz ograniczyć hałas wytwarzany w związku z prowadzoną przez Ciebie działalnością, pracą zakładu przemysłowego lub innym źródłem dźwięku/drgań, napisz do nas i opisz problem! Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie izolacji akustycznych oraz pomiarów pozwoli skutecznie i szybko podjąć odpowiednie działania i poprawić stosunki z sąsiadami.
Jeśli jesteś narażony na hałas ze środowiska – od drogi, od przelatujących samolotów lub jakiegokolwiek innego źródła dokuczliwych dźwięków, nie zwlekaj i skontaktuj się z nami już dziś! Oferujemy fachową poradę oraz pomożemy w wyciszeniu hałasów oraz określeniu, czy uciążliwy zakład nie powoduje przekroczeń dopuszczalnych prawnie wartości hałasu na Twoim terenie.

Zapraszamy do kontaktu.
Działamy na terenie całej Polski: Warszawa, Łódź, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Poznań.