Hałas komunikacyjny – droga przez mękę?

Hałas drogowy

Hałas drogowy jest jednym z głównych źródeł hałasu emitowanego do środowiska. Największe natężenie przyjmuje w miastach oraz przy drogach szybkiego ruchu, autostradach etc. Jego zasięg jest często ograniczony, ze względu na ekranowanie hałasu przez budynki znajdujące się najbliżej jezdni, bądź specjalne ekrany akustyczne. W szczególnych przypadkach, na terenach objętych ochroną przed hałasem, może jednak dochodzić do przekroczeń dopuszczalnych wartości. Polskie prawo przewiduje następujące wymagania:

Rodzaj terenuPoziom równoważny dźwięku LAeqD dla pory dniaPoziom równoważny dźwięku LAeqN dla pory nocy
Strefa ochronna "A" uzdrowiska;
Tereny szpitali poza miastem
5045
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
Tereny zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;
Tereny domów opieki społecznej;
Tereny szpitali w miastach
6156
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;
Tereny zabudowy zagrodowej;
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe;
Tereny mieszkaniowo-usługowe
6556
Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100tys. mieszkańców6860

Przedstawione wartości uwzględniają średnią intensywność ruchu przez 16 godzin w porze dnia oraz 8 godzin w nocy. Nie jest natomiast oceniany hałas od pojedynczych, głośnych przejazdów.
Jeśli odczuwasz dyskomfort związany z wysokim poziomem hałasu drogowego w Twoim domu skontaktuj się z nami! Zajmujemy się wykonywaniem specjalistycznych pomiarów środowiskowych hałasu od różnych źródeł dźwięku – również hałasu drogowego. Nasza ekspertyza pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy na danym terenie dochodzi do przekroczeń dopuszczalnych prawnie wartości, a także zaproponujemy odpowiednie rozwiązanie problemu z hałasem.

Zapraszamy do kontaktu.
Działamy na terenie całej Polski: Warszawa, Łódź, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Poznań.