Hałas w budynkach bliźniaczych i szeregowych

Co jakiś czas otrzymujemy zapytania dotyczące sposobów ograniczenia hałasów przedostających się przez ściany w budynkach bliźniaczych lub szeregowych. Mieliśmy okazję wykonywać badania na takich obiektach i poznać przyczyny problemu.

Różnice w konstrukcji a hałas

Budynki w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej charakteryzują się podwójną ścianą międzylokalową. Konstrukcyjnie są to dwie niezależne ściany, każda posadowiona na osobnym fundamencie, często wyniesione ponad dach i oddylatowanie od siebie. Taka konstrukcja, wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną, spełnia wymagania izolacyjności akustycznej dla takich przegród i zapewnia niezbędny komfort akustyczny.

Problem pojawia się, gdy budynek z pozoru wyglądający jak bliźniak formalnie nim nie jest. Zdarza się, że deweloper nie mogąc postawić budynku bliźniaczego, na przykład ze względu na ograniczenia planu miejscowego, stawia budynek jednorodzinny dwulokalowy. Przegrodą oddzielającą dwa lokale w takim budynku jest najczęściej pojedyncza ściana wykonana z pustaków ceramicznych lub bloczków silikatowych. Konstrukcyjnie jest to rozwiązanie dopuszczalne, natomiast taka ściana nie spełnia wymagań izolacyjności akustycznej dla ściany międzylokalowej w budynku bliźniaczym. Wykonujemy pomiary akustyczne w celu określenia izolacyjności akustycznej przegród budowlanych na terenie całej Polski.

Hałas a normy budowlane

Niestety polskie normy PN-B-02151-3:1999 oraz jej aktualizacja z 2015 roku dotyczące wymagań izolacyjności akustycznej nie uwzględniają pojęcia „budynku jednorodzinnego dwulokalowego”. Stanowi to furtkę dla deweloperów, chcących uniknąć konieczności spełnienia wysokich wymagań izolacyjności dla ściany międzylokalowej. Chcąc rozwiązać tę niejasność zwróciliśmy się do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z prośbą o wskazanie jaką wartość wymaganej izolacyjności należy zastosować dla przegrody międzylokalowej w budynku jednorodzinnym dwulokalowym. W odpowiedzi Polski Komitet Normalizacyjny uznał, że wobec takiej przegrody można przyjąć wymaganie jak dla analogicznej przegrody w budynku bliźniaczym. Decyzja ta może stanowić podstawę do roszczeń wobec dewelopera w celu naprawy niewłaściwie zaprojektowanej akustycznie ściany.

Jak ochronić się przed hałasem

Przy wyborze domu należy zwrócić uwagę na informacje zawarte w pozwoleniu na budowę. Jest tam jednoznacznie określonego jakiego typu jest dany budynek. Przedstawiona sytuacja to tylko jeden z wariantów możliwych typów zabudowy. Mieliśmy okazję wykonywać pomiary akustyczne w budynku z pozoru wyglądającym na szeregowy. W rzeczywistości jednak okazał się bliźniakiem z wydzielonymi czterema lokalami mieszkalnymi. Między dwoma wewnętrznymi lokalami wykonano podwójną oddylatowaną ścianę (zgodnie z warunkami technicznymi dla bliźniaków), natomiast między skrajnymi, a wewnętrznymi lokalami tylko zwykłą ścianę nośną grubości 24cm. O ile między wewnętrznymi lokalami mieszkańcy nie skarżyli się na hałas, tak między wewnętrznym a skrajnym lokalem akustyka pozostawiała wiele do życzenia.

budynek bliźniaczy czterolokalowy

Na zdjęciu widać budynek bliźniaczy z wydzielonymi czterema lokalami. Pośrodku obiektu widać cienką linię dylatacji oraz ścianę wychodzącą ponad dach – znak, że między lokalami znajduje się podwójna ściana. Między skrajnymi a wewnętrznymi lokalami nie ma dylatacji, zaś ściana międzylokalowa to prawdopodobnie pojedyncza ściana z silikatów lub bloczków ceramicznych. Zdjęcie pochodzi z Google Street View.

Jeśli masz wątpliwości dotyczące interesującego Cię budynku lub chcesz dokonać fachowej ekspertyzynapisz do nas. Oferujemy doradztwo i możliwość wykonania badań na terenie całej Polski: Warszawa, Łódź, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Poznań. Zapraszamy do kontaktu.