Pomiary akustyczne – hałas lotniczy

Pomiary akustyczne

W związku ze wznowieniem ruchu lotniczego na terenie Polski, rozpoczynamy po przerwie wykonywanie pomiarów akustycznych hałasu lotniczego w środowisku.

Pomiary akustyczne hałasu lotniczego polegają na wykonaniu serii pomiarów, podczas występowania przelotów samolotów nad punktem pomiarowym. W zależności od lokalizacji punktu, liczba niezbędnych do zebrania „próbek” hałasu może się różnić. Niekiedy zachodzi konieczność wykonania pełnych, dobowych pomiarów hałasu.

Podczas badań dokonujemy podziału zarejestrowanych przelotów na typ operacji, typ samolotu oraz trasę lotu. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu pomiarowego, z odbiornikiem radiowym transmisji lotniczych. Uwzględnienie ww. czynników jest konieczne, aby móc odnieść się do założeń Obszaru Ograniczonego Użytkowania dla danego portu lotniczego, który powinien uwzględniać specyfikę źródeł hałasu i tras lotów na swoim obszarze.

Jeśli Twoja nieruchomość jest narażona na hałas lotniczy – zapraszamy do skontaktowania się z nami. Wieloletnie doświadczenie w zakresie pomiarów środowiskowych hałasu lotniczego pomoże szybko i sprawnie wykonać niezbędne pomiary oraz wydać opinię akustyczną, zawierającą wszystkie informacje, niezbędne do dochodzenia ewentualnych roszczeń od lotniska.