Operat akustyczny – wymagania dla biur

Operat akustyczny

Zapraszamy do skorzystania z usług Acousticity w zakresie wykonywania opracowań i operatów akustycznych. Wykonujemy operaty dla obiektów biurowych, usługowych, hoteli oraz pozostałych budynków użyteczności publicznej. Zakres opracowania jest każdorazowo ustalany z klientem i obejmuje:
– niezbędne pomiary środowiskowe,
– analiza dokumentacji projektowej,
– pomiary powykonawcze budynku,
– inne elementy oceniane indywidualnie.

Skorzystaj z naszej wiedzy i doświadczenia w zakresie badań akustycznych! Zapraszamy do kontaktu – dział kontakt.