Normy hałasu – parametry oceny hałasu

Normy hałasu

Pomiary hałasu i jego ocena w pomieszczeniach lub w środowisku nie jest zadaniem łatwym. Dźwięk jest złożonym zjawiskiem, którego nie da opisać się jedną liczbą – częste pytanie „ile decybeli” nie wystarcza, aby ocenić nawet część parametrów, którymi opisujemy dźwięk.

Polskie Normy (obowiązujące na ten dzień, tj. czerwiec 2019 r.) nie ułatwiają zadania i wprowadzają różne parametry, do oceny dźwięku w różnych sytuacjach. Z tego powodu, jedne „60dB” nie będzie równe „innym 60dB”. W zależności od źródła dźwięku oraz miejsca wykonywania pomiaru, Polskie Normy wymieniają następujące parametry hałasu:
– poziom równoważny LAeqD dla 16 godzin pory dnia lub 8 najmniej korzystnych godzin pory dnia,
– poziom równoważny LAeqN dla 8 godzin pory nocy lub najmniej korzystnej godziny pory nocy lub najmniej korzystnych 30 minut pory nocy,
– średni poziom maksymalny dźwięku LAmax,śr, wyznaczany dla zdarzeń akustycznych o poziomie LAmax > 70dB, jeśli wystąpią minimum 3 zdarzenia w porze nocy,
– średni poziom maksymalny dźwięku LAmax,śr, jak wyżej, ale dla innego „progu” LAmax różnego od 70dB, obliczanego w zależności od poziomu średniego,
– poziom maksymalny dźwięku LAFmax, mierzony ze stałą czasową „fast” lub
– poziom maksymalny dźwięku LASmax, mierzony ze stałą czasową „slow”…

… i tak dalej..

W obecnym stanie prawnym, wymagania formalne norm obowiązujących w Polsce są mało przejrzyste i zdarza się, że sprawiają problemy nawet osobom zajmującym się dźwiękiem zawodowo. W naszej praktyce pomiarowej nie raz spotykaliśmy się z błędną interpretacją zapisów norm, które rzutowały na ostateczne wnioski płynące z opracowania. Typowe błędy to wykonanie pomiaru dla złego czasu odniesienia oraz stałej czasowej lub błędy w obliczeniach, np. nieprawidłowe uśrednianie poziomów maksymalnych LAmax.

Czy można mieć zatem pewność, że przeprowadzone pomiary zostały wykonane prawidłowo?

Pomiary hałasu

Każde pomiary hałasu lub inne badania akustyczne powinny zostać podsumowane raportem pomiarowym. Dobry raport to taki, na podstawie którego można dokładnie odtworzyć przeprowadzony pomiar. Wykonując badania lub opracowania w naszej firmie, starannie opisujemy wszystkie czynniki mające wpływ na sposób wykonania pomiaru oraz ostateczne wyniki. Dzięki temu, klient zyskuje pewność że badania wykonano prawidłowo.

Firma Acousticity zajmuje się wykonywaniem badań akustycznych od wielu lat. Nasi pracownicy posiadają szeroką wiedzę zarówno praktyczną, jak i teoretyczną. Służymy pomocą w wykonywaniu badań akustycznych oraz w analizie opracowań innych firm pod kątem merytorycznym i formalnym. Naszymi klientami są duże przedsiębiorstwa, a także klienci indywidualni. Każdą sprawę traktujemy inaczej – ponieważ w świecie akustyki nie ma dwóch identycznych problemów.

Jeśli jesteś zainteresowany wykonaniem badań akustycznych lub wykonaniem analizy badań przeprowadzonych przez inną jednostkę, skontaktuj się z nami!
Działamy na terenie całej Polski: Warszawa, Łódź, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Poznań.