Badania akustyczne

Badania akustyczne

Badania akustyczne wykonywane przez naszą firmę można podzielić na kilka podstawowych grup. Są to:
– badania izolacyjności akustycznej na dźwięki powietrzne i uderzeniowe,
– badania hałasu środowiskowego,
– badania hałasu wewnątrz pomieszczeń,
– badania związane z akustyką wnętrz.

Każda z ww. grup charakteryzuje się odrębną specyfiką i wymaga różnego podejścia. Wszelkie pomiary akustyczne dokonywane są w oparciu o obowiązujące normy i rozporządzenia w sprawie akustyki budowlanej oraz hałasu środowiskowego.

Wykonywane przez nas badania obejmują w szczególności:
– pomiary terenowe izolacyjności akustycznej w budynkach mieszkalnych i biurowych (norma PN-B-02151-3 i pokrewne),
– pomiary terenowe hałasu środowiskowego – drogowego, lotniczego, przemysłowego i innych form hałasu w środowisku (Rozporządzenie Ministra Środowiska odpowiednie dla rodzaju hałasu),
– pomiary hałasu wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, biurowych, różnego przeznaczenia (norma PN-B-02151-2:87 i powiązane).

Jeśli jesteś zainteresowany wykonaniem badań akustyki lub pomiaru hałasu – zapraszamy do kontaktu.
Wykonujemy zlecenia na terenie całej Polski: Warszawa, Kraków, Łódź, Gdańsk, Wrocław, Katowice i inne miasta.