Pomiary akustyczne

Pomiary akustyczne

Pomiary akustyczne wykonywane przez naszą firmę pokrywają wszystkie wymagane prawem badania akustyczne przewidziane przez Polskie Normy i Rozporządzenia, w szczególności:
– PN-B-02151-3,
– PN-B-02151-2,
– PN-EN ISO 140,
– PN-EN ISO 717,
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r.,
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r.

Poza ww. normamie, wykonujemy pomiary akustyczne wg indywidualnych potrzeb klienta, w zakresie akustyki pomieszczeń, akustyki budowlanej oraz hałasu środowiskowego (przemysłowy, komunikacyjny, lotniczy). Posiadamy aktualne świadectwa wzorcowania sprzętu wykorzystywanego do badań.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług (dział kontakt). Działamy na terenie całej Polski: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław, Łódź, Katowice.