Hałas środowiskowy – dopuszczalne poziomy hałasu

Hałas środowiskowy

Hałas występujący w środowisku wpływa negatywnie na ludzi i budynki narażone na taką formę „zanieczyszczenia” środowiska. Źródła hałasu, na które jesteśmy narażeni poza budynkami są różnorakie – zaczynając od hałasu komunikacyjnego, poprzez hałas związany z innymi formami działalności człowieka, przemysłem etc.

Zabezpieczenie się przed wpływem hałasu ze środowiska jest często trudne i wymaga specjalistycznych rozwiązań. Z tego powodu, w prawie polskim określone są dopuszczalne poziomy hałasu od różnych źródeł, których przekraczanie nie jest dozwolone. W szczególności wyróżnia się hałas:
– drogowy,
– lotniczy,
– przemysłowy,
– pozostałe źródła hałasu niewymienione wyżej.

Każda z ww. kategorii cechuje się różnymi wymaganiami w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku. Ze względu na różną specyfikę różnych źródeł hałasu, ocena dokonywana jest przy wykorzystaniu różnych sposobów pomiaru i różnych wskaźników hałasu. Przykładowo, ocena hałasu lotniczego dokonywana jest na podstawie innych wymagań, niż hałasu impulsowego przemysłowego.

Poprawne wykonanie badań hałasu środowiskowego wymaga specjalistycznej wiedzy i wzorcowanego sprzętu pomiarowego. Badania takie powinny być prowadzone jedynie przez doświadczony personel. Firma Acousticity zajmuje się wykonywaniem pomiarów hałasu w środowisku od wielu lat, korzystamy z najnowszych urządzeń pomiarowych najwyższej klasy. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług – dział kontakt. Prowadzimy badania na terenie całej Polski: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź, Wrocław.