Badania akustyczne

Badania akustyczne

Zajmujemy się wykonywaniem badań akustycznych związanych z akustyką budowlaną, hałasem środowiskowym oraz hałasem wewnątrz pomieszczeń. Posiadamy aktualne świadectwa wzorcowania sprzętu wykorzystywanego do badań. Wykonujemy badania akustyczne zgodnie z następującymi normami i rozporządzeniami:
– PN-B-02151-3,
– PN-B-02151-2,
– PN-EN ISO 140,
– PN-EN ISO 717,
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r.,
– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2011 r.

Poza ww. badaniami, wykonujemy pomiary i badania akustyczne wg indywidualnej oceny, w szczególności badania według indywidualnej oceny (wytyczne BREEAM lub inne wytyczne wewnętrzne).

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług (dział kontakt). Działamy na terenie całej Polski: Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław, Łódź, Katowice.