Sprzęt studyjny i muzyczny:

Pomiary akustyczne

Pomiary akustyczne akredytowane

pomiary

Zobacz też: Panele akustyczne  /   Cenniki   /   Izolacyjne materiały akustyczne

W niektórych sytuacjach potrzebne są pomiary akustyczne poparte akredytacją Polskiego Centrum Akredytacyjnego w Warszawie. W takich sytuacjach również służymy pomocą. Jeśli chcesz wykonać pomiar hałasu na stanowisku pracy lub inny wymagający akredytacji PCA*, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

pomiaryPamiętaj, że wszędzie tam, gdzie wchodzi w grę produkcja, powstaje problem emisji hałasu i drgań przez maszyny. Zapewnienie odpowiedniej izolacji akustycznej od dźwięków powietrznych i wibroizolacji jest wymagane nie tylko przepisami prawa. Komfort akustyczny pracowników wpływa na efektywność ich pracy (mniejsze zmęczenie) i zmniejszenie szansy popełniania przez nich błędów. Dlatego w interesie pracodawcy jest to by zminimalizować ryzyko narażenia pracowników na negatywne skutki pracy urządzeń!

Bez względu na to czy pracujesz w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu czy Trójmieście, jesteśmy do Twojej dyspozycji!

* Nasza firma nnie posiada akredytacji PCA, lecz w sytuacji gdy zachodzi taka potrzeba korzystamy z usług firm zaprzyjaźnionych, które taką akredytację posiadają.

Drgania a wibroizolacja

drgania

Zobacz też: Panele akustyczne  /   Cenniki   /   Izolacyjne materiały akustyczne

Hałas to nie tylko dźwięk przenoszony drogą powietrzną. Hałas to również drgania, które roznoszą się po konstrukcji ścian i stropów. Nieuwzględnienie w projekcie izolacji akustycznej drgań konstrukcji prowadzi do stworzenia mostków akustycznych w częstotliwościach, od których chcemy się odizolować. To z kolei sprawia, że konstrukcje bardzo tracą na izolacyjności akustycznej ponieważ wprowadzone w rezonans, drgają stając się nowym źródłem hałasu.

Niestety każdy materiał, każda konstrukcja na świecie posiada swoją częstotliwość rezonansową. Nawet wojsko maszerując przez most musi przemieszczać się zmiennym krokiem, by częstotliwość uderzeń o asfalt przypadkiem nie znalazła się w okolicy rezonansu konstrukcji. Gdyby tak się stało, tak ciężka konstrukcja jak most wpadła by w drgania, które mogły by doprowadzić do jej zniszczenia.

Podobnie sytuacja ma się w akustyce. Wszędzie gdzie mamy do czynienia z hałasem i izolacją, mamy też do czynienia z drganiami. Jedno nie istnieje bez drugiego. Problem obecnych oznaczeń izolacyjności polega na tym, że podawane są jednoliczbowe wskaźniki, które stanowią uśrednienie izolacji z pasm oktawowych np. od 125Hz do 4000Hz. W praktyce nie jesteśmy w stanie sprawdzić przy pomocy tak uśrednionych danych czy konstrukcja nie wpada rezonans.

Dobrym przykładem jest ściana kartonowo-gipsowa na pojedynczym stelażu aluminiowym. Jednoliczbowy wskaźnik izolacji STC wynosi ok 45dB. Uwzględniając tylko te dane do budowy izolacji od dźwięków mowy (ok 60dB), z obliczeń wynika nam, że po drugiej stronie przegrody uzyskamy ciśnienie akustyczne na poziomie 15dB, czyli prawdopodobnie dużo poniżej poziomu tła akustycznego. W praktyce jednak przyglądając się izolacyjności takiej konstrukcji rozłożonej w częstotliwościach od 125Hz do 4000Hz okazuje się, że w okolicy 1500Hz występują silne rezonanse. Innymi słowy cała ściana drga bardzo mocno w tym paśmie powodując przenoszenie dźwięku przez przeszkodę. Ocena organoleptyczna jednoznacznie potwierdza te wyniki. Przez pojedynczą ścianę G-K doskonale słychać rozmowy i w większości przypadków nie ma problemu z ich zrozumieniem.

Do zatrzymania dźwięku potrzebne są trzy czynniki, a w praktyce ich kompilacja:
- masa
- sztywność
- tłumienie

Każdy z tych czynników wpływa na charakterystykę drgań konstrukcji. Dzięki zdobytemu doświadczeniu, dobierając odpowiednie materiały, jesteśmy w stanie kontrolować rezonans i sprawiać, by drgania nie powodowały problemów. Również w sytuacjach bardziej złożonych, gdzie obliczenia są nazbyt pracochłonne wykonujemy badanie prototypu, wyciągamy wnioski i dokonujemy korekty.

Jeśli zatem chcesz:
- zmierzyć drgania dowolnej konstrukcji;
- zaprojektować nową wibroizolację
- wzmocnić istniejącą konstrukcję wibroizolacyjną
- stworzyć profesjonalny projekt akustyczny
- przeprowadzić pomiary akustyczne


skontaktuj się z nami. Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Izolacje akustyczne


izolacja akustyczna

Zobacz też: Panele akustyczne  /   Cenniki   /   Izolacyjne materiały akustyczne

Jednym z najczęściej wykonywanych przez nas pomiarów akustycznych jest izolacyjność akustyczna ścian i stropów. Pomiary te pozwalają stwierdzić, czy wykonane przegrody mają prawidłowe parametry i co za tym idzie, czy spełniają polskie normy akustyczne.

Izolacja akustyczna ścian i stropów ma kluczowe znaczenie dla komfortu akustycznego w budynkach mieszkalnych czy domach wielorodzinnych Jeśli parametr ten jest zbyt niski, przez ściany słychać rozmowy sąsiadów, dzwonki telefonów czy nawet włączniki świateł. Pomimo istnienia od lat jasno określonych wartości izolacyjności akustycznych, do nagminnych sytuacji należy ich ignorowanie przez inwestorów. W efekcie prowadzi to do niespełnienia parametrów akustycznych stawianych stropom i ścianom. W sytuacji stwierdzenia wad akustycznych nieruchomości, właściciel może domagać się od firmy odpowiedzialnej za inwestycję, usunięcia wad lub/i odszkodowania za zaistniałą sytuację. W poniższych normach można znaleźć informacje jakie parametry izolacyjności muszą być spełnione:

- PN B 02151-2 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
- PN B 02151-3 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych - Wymagania

Dodatkowym problemem jest izolacyjność szachtów technicznych. Szachtami rozprowadzane są instalacje techniczne budynku. Ich nieprawidłowe wykonanie powoduje, że nawet dobrze zaprojektowane i zbudowane przegrody tracą znacznie na izolacyjności.

Podobnie rzecz się ma z wentylacją. Jeśli kanały wentylacyjne nie są prawidłowo zaprojektowane tworzą się tzw. mostki akustyczne. Dzięki tym mostkom dźwięk omija ścianę czy strop, przenosząc znaczną część hałasu przez przegrodę.

Równie często spotykanym mostkiem akustycznym są złej jakości przegrody otwieralne. Również ich zły montaż czy złe wykonanie sprawia, że ściana bardzo traci na izolacyjności akustycznej.

Dlatego, jeśli:
- uważasz, że izolacyjność Twoich ścian lub stropu jest zbyt niska
- chcesz zmierzyć izolację akustyczną drzwi lub okien
- chcesz zwiększyć izolacyjność akustyczną
- chcesz sprawdzić poprawność wykonania izolacji akustycznej wentylacji i szachtów technicznych.

skontaktuj się z nami!

Hałas a izolacja akustyczna

halas

Zobacz też: Panele akustyczne  /   Cenniki   /   Izolacyjne materiały akustyczne

W dzisiejszych czasach nie jest odkryciem, że hałas ma szkodliwy pływ na zdrowie człowieka. Jednak pomimo szeroko zakrojonych akcji informacyjnych nadal problem izolacji akustycznej jest zbyt często pomijany. W efekcie w wielu sytuacjach jesteśmy narażeni na problemy zdrowotne wywołane narażeniem na zbyt wysoki poziom hałasu.

Wszędzie tam, gdzie występuje emisja dźwięków powietrznych i drgań zapewnienie odpowiednich barier dźwiękochłonnych i wibroizolacji jest wymagane nie tylko przepisami prawa, ale również zdrowym rozsądkiem. Komfort akustyczny przestrzeni w której przebywamy wpływa na efektywność naszej pracy (mniejsze zmęczenie) i zmniejszenie ryzyka popełniania przez nas błędów. Dlatego w naszym interesie jest to, by zmniejszyć wpływ negatywnych skutków hałasu.

Wspomniany problem występują nie tylko w przemyśle. Z niechcianymi dźwiękami mamy do czynienia również w obiektach użyteczności publicznej, domach wielorodzinnych oraz biurowcach. Konieczność zapewnienia wymaganych przepisami BHP parametrów bezpieczeństwa zmusza do zastosowania m.in. dużych urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych czy wyciągarek do wind. Każde z tych urządzeń emituje nie tylko hałas, ale również wibracje, które doskonale przenoszą się po konstrukcji budynku. Brak odpowiedniej izolacji może prowadzić do nadmiernego zmęczenia, dekoncentracji, rozdrażnienia czy rozstroju.

Dodatkowy problem z którym często się spotykamy powstaje przy ocenie prawnej i organoleptycznej. Niestety nie zawsze to, że "słychać" oznacza, że w świetle prawa występują wady. Niestety przy izolacyjności akustycznej ściany czy stropu blisko granicznych wartości podanych przez normy* hałas przedostający się przez przegrody jest dobrze słyszalny. Taka sytuacja jest najbardziej niekomfortowa, gdyż nie możemy się zgłosić nigdzie z naszymi roszczeniami. W takich okolicznościach musimy zwiększać izolację akustyczną na własny koszt.

Od wielu lat zajmujemy się problematyką hałasu w naszych projektach akustycznych budując konstrukcje ograniczające jego destrukcyjny wpływ na nasze zdrowie. Podczas tego okresu spotkaliśmy się z problemami, które można skategoryzować w kilku grupach:

1) Hałas zewnętrzny - wywołany zbyt wysokim poziomem hałasu przedostającym się z zewnątrz, lub wadliwą konstrukcją ścian, stropów, wentylacji, okien, drzwi itp. Rozwiązaniem jest izolacja akustyczna.

2) Hałas "pogłosowy" - wywołany zbyt dużym czasem pogłosu, utrudniający komunikacje i powodujący zmęczenie rozmówców. Rozwiązaniem jest odpowiednia adaptacja akustyczna.

3) Hałas od urządzeń i maszyn - spowodowany złą izolacją akustyczną maszyn i/lub złym ich rozmieszczeniem. Rozwiązaniem jest zarówno izolacja jak i adaptacja akustyczna.

4) Hałas od instalacji technicznych - spowodowany złą konstrukcją wentylacji, nieprzemyślaną budową ciągów technicznych, doborem złej jakości urządzeń. 

Jeśli chcesz sprawdzić, czy nie narażasz się na szkodliwe skutki działania hałasu, skontaktuj się z nami. Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

*- PN B 02151-2 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
- PN B 02151-3 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych - Wymagania

Pomiary akustyczne przemysłowe i budowlane

akustyka budowlana

Zobacz też: Panele akustyczne  /   Cenniki   /   Izolacyjne materiały akustyczne

Rosnąca świadomość wpływu dźwięku na zdrowie człowieka wymusza stosowanie coraz lepszych rozwiązań zwiększających izolacyjność akustyczną i poprawiających komfort akustyczny w nowobudowanych inwestycjach. Zdarza się jednak, że chcąc obniżyć koszty inwestycji stosuje się prostsze i tańsze rozwiązania. Nierzadko powoduje to obniżenie izolacyjności akustycznej. W takich przypadkach świadczymy usługi pomiarów akustycznych pozwalających sprawdzić czy spełnione zostały wszystkie wymagane parametry akustyczne zapisane w polskich normach. Pozwala to na obiektywną ocenę stanu faktycznego i prowadzi rozwiązania sytuacji spornych.

Pomiary akustyczne budowlane i przemysłowe

Pomimo wielu niepochlebnych opinii na temat stanu polskiej legislacji, szczególnie w zakresie akustyki, istnieją polskie normy dotyczące akustyki budowlanej (dużo norm pamięta jeszcze lata 80 XX w.), które muszą być spełnione. Należą do nich m.in.:


projekty- PN B 02151-2 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach - Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach
- PN B 02151-3 Akustyka budowlana - Ochrona przed hałasem w budynkach - Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych - Wymagania
- PN-B-02151-4 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Wymagania dotyczące czasu pogłosu
- PN-B-02170:1985 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki
- PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach

pomiaryNormy te określają minimalne wymagania dotyczące ograniczenia wpływu hałasu na człowieka lub określają sposób wykonania pomiarów akustycznych. Ponieważ polskie prawo nie wymaga posiadania uprawnień do wykonywania większości pomiarów akustycznych, należy korzystać z usług firm posiadających odpowiednie doświadczenie i wiedzę. Dzięki temu wykonany pomiar będzie wiarygodną podstawą do dochodzenia ew. roszczeń.


Dodatkowo interpretacja norm często jest niejednoznaczna. Sytuację utrudnia fakt, że za każdym razem do czynienia mamy z innym obiektem. Skomplikowanie kształtu pomieszczeń, różne kubatury czy proporcje wymagają dużego doświadczenia w projektowaniu pomiarów akustycznych. Niejednokrotnie, mając wpływ na inwestycję jeszcze na etapie projektowym, dokonujemy skomplikowanych symulacji i badań pomieszczeń testowych. Dopiero po uzyskaniu odpowiednich parametrów, na ich podstawie wykonywane są pozostałe elementy inwestycji.

Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu jesteśmy w stanie prawidłowo wykonać pomiary akustyczne zgodnie z polskimi normami oraz odpowiednio je zaprojektować tak, by wyniki były wiarygodne i miarodajne.

Jeśli potrzebujesz wsparcia w dowolnym zakresie związanym z pomiarami hałasu, skontaktuj się z nami!

  

Darmowe pomiary akustyczne i analiza akustyki

 

pomiary akustyczne i analiza akustykiPodaj nam kilka podstawowych informacji o Twoim pomieszczeniu i otrzymaj propozycje adaptacji akustycznej z wykorzystaniem naszych sprawdzonych paneli akustycznych.

szczegóły »

Pomiary akustyczne i analiza akustyki PLUS

pomiary akustyczne i analiza akustyki plusWykonując zgodnie z instrukcją pomiar akustyczny pomieszczenia i przesylając nagrany plik .wav do nas otrzymasz analizę akustyczną swojego pomieszcenia z propozycjami adaptacji przy pomocy ustrojów akustycznych takich jak pianki akustyczne, dyfuzory czy pułapki basowe.

szczegóły »

Pomiary hałasu i analiza akustyki PRO

pomiary akustyczne i analiza akustyki proSpecjalista ds. akustyki z Acousticity przyjedzie na miejsce i dokona pomiaru poziomu hałasu oraz akustyki. Na ich podstawie dokona analizy i zaproponuje najlepsze rozwiązania do kontroli akustyki Twojego pomieszczenia.

szczegóły »