Aktualności

Ulotna dyfuzja w Acousticity. Cz 2 Wyniki pomiarów dyfuzorów.


Wspominaliśmy już o tym, że podjęliśmy się wyzwania w postaci zbadania dyfuzorów. (link do artykułu) Czas najwyższy przedstawić Wam wyniki naszych badań.

Kilka słów wstępu. Kiedy czoło fali akustycznej napotyka na przeszkodę pewna część energii akustycznej przejdzie przez materiał bądź też zostanie w nim wytracona, natomiast pozostała część energii odbije się. Odpowiednią fakturą i ukształtowaniem przeszkody możemy ukształtować charakterystykę odbicia fali, a dzięki temu możemy stworzyć określony nastrój dla danej przestrzeni. Zjawisko rozproszenia daje więc możliwość kontroli pola akustycznego w pomieszczeniu.

W oparciu o międzynarodowe standardy stworzyliśmy stanowisko pomiarowe do badania stopnia rozproszenia dźwięku w polu swobodnym. Stopień rozproszenia dźwięku, zwany także współczynnikiem dyfuzji, opisuje kierunkową równomierność rozproszenia. Czyli określa nam jakość powierzchni rozpraszającej.

Nasze stanowisko pomiarowe składa się z kilku elementów: wszechkierunkowego źródła dźwięku, badanej powierzchni odbijającej, mikrofonu umieszczonego na stoliku obrotowym, dzięki któremu jest możliwie zebranie próbek pod odpowiednimi kątami oraz oprogramowania, w którym zastosowaliśmy algorytm obliczeniowy zgodny z międzynarodowymi normami.  Jeśli chcecie zobaczyć jak dokładnie wygląda stanowisko pomiarowe to zachęcamy do obejrzenia filmu pogromców dźwięku: https://www.youtube.com/watch?v=ViTOKmfjk6g .  
schemat

Zbadaliśmy 5 dyfuzorów:

  1. Jednowymiarowy dyfuzor Schroedera ( czerwony)
  2. Dwuwymiarowy dyfuzor Schroedera wykonany z drewna (drewniany)
  3. Dwuwymiarowy dyfuzor wykonany ze styropianu (biały)
  4. Dyfuzor o niestandardowej formie ( czarne trójkąty)
  5. Dyfuzor o niestandardowej formie ( niebieska falka)

Wyniki pomiarów dyfuzorów przedstawiono na wykresach polowych, gdzie przedstawiono poziomy ciśnienia w funkcji badanego kąta osobno dla każdej badanej tercji.  Czerwona linia co przedstawia pomiar dla powierzchni odbijającej,  linia niebieska to dla porównania pomiar dla płaskiej ściany.

  • Jednowymiarowy dyfuzor Schroedera (czerwony)
  • Dwuwymiarowy dyfuzor Schroedera wykonany z drewna (drewniany)
  • Dwuwymiarowy dyfuzor wykonany ze styropianu (biały)
  • Dyfuzor o niestandardowej formie (czarne trójkąty)
  • Dyfuzor o niestandardowej formie (niebieska falka)

Jak widać różne dyfuzory mają różne zakresy działania. Znajomość takich danych pozwala dobrać tak rozwiązanie by w odpowiedni sposób rozproszyć wymagany zakres częstotliwości.

Warto mieć świadomość  i wiedzieć dokładnie jakie panele stosujemy a nie tylko trzymać się obietnic producentów. My sami potrafimy zbadać taki dyfuzor i zweryfikować jego użyteczność w danym projekcie.